Komárno - Komárno Chránené hroby Reformovaný cintorín

Cemetery Komárno Chránené hroby Reformovaný cintorín is located in the village Komárno, district Komárno, Nitriansky county.
In the graveyard is buried 37 deceased in 36 graves.
The oldest mention comes from 1849.

The cemetery administrator is Mesto Komárno, Nám.generála Klapku 1, 94501 Komárno. Except of this graveyard he has in its administration the graveyard (s) Čerhát (84 grave places)   Hadovce (71 grave places)   Kava (332 grave places)   Nová Stráž (674 grave places)   Komárno Chránené hroby Katolícky cintorín (90 grave places)   Komárno Chránené hroby Evanielický cintorín (16 grave places)  

For information on grave sites, deceased
or other information, contact the cemetery administrator:
✆ 035 / 2851321
✉ primator@komarno.sk, zp@komarno.sk

Photo gallery

images not available

Map of cemetery

Color marking:
 A grave with a paid lease and the deceased.
 A grave with unpaid lease and deceased.
 A grave with a paid lease and no deceased.
 A grave with unpaid lease and no deceased.
 A grave without a lease with the deceased.
 A grave with an unpaid lease after a long time.
 A grave without a lease and without the deceased.
sviecka lighted candle on grave

Important personalities

Grave number: A / 1 - Dom smútku (márnica, obradná sieň)

Grave number: A / 2 - Hrob bývalého mešťanostu Komárna Ferenca Szijja a jeho rodičov

Grave number: A / 3 - Hrob rodiny Salamona s náhrobníkom z čierneho mramoru

Grave number: A / 4 - Hrob významného umeleckého zámočníka Andrása Töröka

Grave number: A / 5 - Hrob husárskeho kapitána Héderváry Dely Zsigmonda

Grave number: B / 1 - Veľký obelisk z červeného vápenca

Grave number: C / 1 - Hrob Zsigmonda Fülöpa (1878-1940) starostu mesta Komárna

Grave number: C / 2 - Hrob Sándora Varghu (1879-1924), kňaza

Grave number: C / 3 - Hrob Jánosa Tubu (1855-1921)

Grave number: C / 4 - Hroby rodiny Konkolyho

Grave number: C / 5 - Hrob Jánosa Kossára s rodinným erbom

Grave number: C / 6 - Hrob Józsefa Czillinga st. (1866-1935)

Grave number: C / 7 - Hrob Jánosa Dománya, starostu mesta Komárno

Grave number: D / 1 - Obelisk, postavený nad spoločným hrobom maďarských vojakov

Grave number: D / 2 - Hrob Ilony Alsóborsai Csonka (1835-1895)

Grave number: E / 1 - Hrob Zsigmonda Gaála (1827-1895), hlavného lekára mesta

Grave number: E / 2 - Hrob Istvána Németha (1851-1924), biskupa, profesora

Grave number: E / 3 - Hrob Gábora Papa (1827-1895), biskupa

Grave number: E / 4 - Hrob Zoltána Galambosa (1894-1973) významného komárňanského kňaza

Grave number: F / 1 - Hrob Sándora Szücsa (1819-1937), významného komárňanského pedagóga

Grave number: F / 2 - Hroby rodiny Thaly

Grave number: F / 3 - Hrob Bélu Ruttkayho

Grave number: F / 4 - Hrob učiteľa Károlya Lakatosa a jeho dvoch synov

Grave number: F / 5 - Hrob Andrása Molnára s rodinným erbom z r. 1832

Grave number: F / 6 - Hrob Jaroslava Šuleka, slovenského národného buditeľa

Grave number: F / 7 - Hrob Istvána Vargu a jeho manželky

Grave number: G / 1 - Hrob Józsefa Baranyayho (1876 - 1952), publicistu

Grave number: G / 2 - Hrob Józsefa Pogrányiho (1843 - 1922)

Grave number: G / 3 - Hrob Gábora Antala (1843 - 1914), biskupa

Grave number: G / 4 - Hrob Józsefa a Lajosa Kolmára

Grave number: G / 5 - Hroby členov rodiny Jókay

Grave number: G / 6 - Hrob dr. Barnu Basilidesa (1872 - 1935)

Grave number: G / 7 - Hrob Károlya Varghu, ref. kňaza

Grave number: G / 8 - Hrob Mihálya Nagya (1788 - 1878)

Grave number: G / 9 - Hrob Dénesa Foghtüyho, právnika

Grave number: G / 10 - Hrob Lajosa Szabóa, člena župnej súdnej tabule