Komárno - Komárno Chránené hroby Evanielický cintorín

Cemetery Komárno Chránené hroby Evanielický cintorín is located in the village Komárno, district Komárno, Nitriansky county.
In the graveyard is buried 19 deceased in 16 graves.
The oldest mention comes from 1792.

The cemetery administrator is Mesto Komárno, Nám.generála Klapku 1, 94501 Komárno. Except of this graveyard he has in its administration the graveyard (s) Čerhát (84 grave places)   Hadovce (71 grave places)   Kava (331 grave places)   Nová Stráž (665 grave places)   Komárno Chránené hroby Katolícky cintorín (90 grave places)   Komárno Chránené hroby Reformovaný cintorín (36 grave places)  

For information on grave sites, deceased
or other information, contact the cemetery administrator:
✆ 035 / 2851321
✉ primator@komarno.sk, zp@komarno.sk

Photo gallery

images not available

Map of cemetery

Color marking:
 A grave with a paid lease and the deceased.
 A grave with unpaid lease and deceased.
 A grave with a paid lease and no deceased.
 A grave with unpaid lease and no deceased.
 A grave without a lease with the deceased.
 A grave with an unpaid lease after a long time.
 A grave without a lease and without the deceased.
sviecka lighted candle on grave

Important personalities

Grave number: B / 1 - Hrob Jánosa Farkasa (1745 - 1812), seniora župy reformovanej cirkvi

Grave number: B / 2 - Hrob Józsefa Péczelyho (1750 - 1792), kňaza

Grave number: B / 3 - Hrob Sámuela Mindszenthyho (1751 - 1806), ref. kňaza

Grave number: D / 1 - Hrob Zsigmonda Beöthyho (1819 - 1896), významného právnika

Grave number: D / 2 - Hrob Gábora Orbána (1793 - 1866), riaditeľa komárňanskej školy kreslenia

Grave number: D / 3 - Hrobka rodiny Csetke, zdobená rodinným erbom a sfingami

Grave number: D / 4 - Náhrobník Andrása Decsiho (1803 - 1856), zaujímavý svojim tvarom

Grave number: D / 5 - Hrob Lajosa Czikeho (1860) a jeho manželky Julianny (1873)

Grave number: D / 6 - Hrob Gábora Molnára (1804 - 1874), evanjelického kňaza

Grave number: D / 7 - Evanjelická márnica a byt dozorcu cintorína

Grave number: E / 1 - Hrobka rodiny Ásvay Jókay

Grave number: E / 2 - Hrobka Szidónie Wiederspan-Zwick

Grave number: E / 3 - Kríž prenesený z evanjelického kostola r. 1906 Pri parcele

Grave number: E / 4 - Spoločný hrob srbských vojakov

Grave number: F / 1 - Hrob Sándora a Daniela Csepyho

Grave number: F / 2 - Náhrobníky vo forme obeliskov v slohu empire