Komárno - Komárno Chránené hroby Katolícky cintorín

Cemetery Komárno Chránené hroby Katolícky cintorín is located in the village Komárno, district Komárno, Nitriansky county.
In the graveyard is buried 88 deceased in 90 graves.
The oldest mention comes from 1852.

The cemetery administrator is Mesto Komárno, Nám.generála Klapku 1, 94501 Komárno. Except of this graveyard he has in its administration the graveyard (s) Čerhát (84 grave places)   Hadovce (71 grave places)   Kava (331 grave places)   Nová Stráž (665 grave places)   Komárno Chránené hroby Evanielický cintorín (16 grave places)   Komárno Chránené hroby Reformovaný cintorín (36 grave places)  

For information on grave sites, deceased
or other information, contact the cemetery administrator:
✆ 035 / 2851321
✉ primator@komarno.sk, zp@komarno.sk

Photo gallery

images not available

Map of cemetery

Color marking:
 A grave with a paid lease and the deceased.
 A grave with unpaid lease and deceased.
 A grave with a paid lease and no deceased.
 A grave with unpaid lease and no deceased.
 A grave without a lease with the deceased.
 A grave with an unpaid lease after a long time.
 A grave without a lease and without the deceased.
sviecka lighted candle on grave

Important personalities

Grave number: A / 1 - Hrob Gyulu Alapyho (1872 - 1936), hlavného župného archivára

Grave number: A / 2 - Hrob Ferenca Néveryho (1820 - 1880), majiteľa komárňanskej Reduty

Grave number: A / 3 - Hrob významnej obchodníckej rodiny Térfy

Grave number: A / 4 - Hrob Angela Belloniho (1820 - 1895) významného komárňanského obchodníka

Grave number: A / 5 - Hrob Györgya Fektora (1857 - 1930), známeho komárňanského cukrára

Grave number: A / 6 - Hrob Arisztida Kovácha (1851 - 1901), známeho komárňanského lekárnika

Grave number: A / 7 - Hrob významnej komárňanskej rodiny živnostníkov Ipovitz

Grave number: A / 8 - Hrob rodiny Vízkelety

Grave number: A / 9 - Náhrobník povozníka Balázsa F. s fotografiou

Grave number: A / 10 - Pomník padlým v revolučných bojoch v rokoch 1848/49

Grave number: A / 11 - Náhrobníky vojakov maďarského revolučného vojska

Grave number: A / 12 - Hrob László Aranyossyho, významného komárňanského právnika

Grave number: A / 13 - Hrob Ferdinanda Wittmanna (1849 - 1920)

Grave number: A / 14 - Hrob Antala Zavatského, profesora benediktínskeho gymnázia

Grave number: A / 15 - Hrob Ferenca Kopeczkého, profesora hudby

Grave number: A / 16 - Hrob Ármina Keppa (1844 - 1897), známeho komárňanského hostinského

Grave number: B / 1 - Spoločný kríž cintorína, postavený roku 1785

Grave number: B / 2 - Hrob Józsefa Amtmana (1781 - 1852), starostu Komárna

Grave number: B / 3 - Hrob Antala Schmidthauera (1816 - 1888), známeho lekárnika

Grave number: B / 4 - Hrob Józsefa Mucka (1846 - 1916), zakladateľa známej pekárne v Komárne

Grave number: B / 5 - Hrob rodiny Neubrandta, z ktorej pochádzala matka skladateľa F. Lehára

Grave number: B / 6 - Hrob Jánosa Szladeka (1891 - 1927), niekdajšieho vedúceho komárňanskej pošty

Grave number: C / 1 - Hrob Istvána a Lajosa Leszenszkého (1883 - 1960), zbormajstra, učiteľa hudby

Grave number: B / 8 - Kaplnka cintorína

Grave number: B / 9 - Hrob Ilony Ledermeyer (1871 – 1962) zakladateľka hudobnej školy

Grave number: E / 1 - Hrob herca Dezső Királya (1910 - 1975)

Grave number: G / 8 - Hrob lekárnika Károlya Nagya, zaujímavý svojou formou

Grave number: G / 9 - Hrob Józsefa Ströckera (1789 - 1874) cirkevného zbormajstra

Grave number: G / 10 - Hrob rodiny Lukovics

Grave number: G / 11 - Hrob rodiny Hefler. Szilárd Hefler bol zakladateľom komárňanského sirotínca

Grave number: G / 14 - Náhrobník pri hroboch rodiny Hefler, tvaru srdca

Grave number: H / 1 - Hrob rodičov akad. sochára Gyulu Berecza s plastikou ktorú vytvoril sochár

Grave number: H / 2 - Hrob Viktora Schmidta (1907 - 1983), zbormajstra, skladateľa

Grave number: I / 1 - Budova správy cintorína

Grave number: I / 2 - Kaplnka - hrobka Irmy Szabó (s nemeckým nápisom)

Grave number: I / 3 - Kaplnka pri budove správy cintorína

Grave number: I / 4 - Hrob Nándora Leisza (1827 - 1902), významného obchodníka

Grave number: I / 5 - Hrob Alajosa Stollára (1822 - 1893)

Grave number: I / 6 - Hrob rodiny Thomschitz, niekdajších známych komárňanských hostinských

Grave number: I / 7 - Hrob Antala Diósyho a rodiny, významných obchodníkov

Grave number: I / 8 - Hrob s nápisom Angyal Alajosné

Grave number: I / 9 - Hrob rodiny Burián (1754 - 1826), významných obchodníkov s textilom

Grave number: I / 10 - Hrob Ferenca Krefta (1875 - 1913), hostinského

Grave number: I / 11 - Hrob Imre Majera (1865 - 1936), komárňanského farára, pápežského preláta

Grave number: I / 12 - Spoločný hrob československých legionárov

Grave number: I / 13 - Hrob neznámeho nemeckého vojaka

Grave number: J / 1 - Hrob generála Imre Bakonyiho s obeliskom

Grave number: J / 2 - Náhrobník (obelisk) dôstojníkov c. a k. 12. pešieho pluku

Grave number: J / 3 - Hrob Árpáda Kalchera, kapitána a vojenského sudcu, a jeho manželky

Grave number: J / 4 - Hrobka rodiny Maitz

Grave number: J / 5 - Hroby rodiny Dosztál a Beck

Grave number: K / 1 - Hrobka profesorov miestneho benediktínskeho gymnázia

Grave number: K / 2 - Hrob rodiny Kállay s plastikou od Gyulu Berecza

Grave number: K / 3 - Dom smútku, postavený podľa projektov architekta mesta Gézu Schleisza

Grave number: L / 1 - Pomník 950 vojakom I. svetovej vojny

Grave number: L / 2 - Hrob taliánského vojaka Giovanni Tremoli-ho

Grave number: O / 1 - Spoločný hrob 102 revolucionárov, padlých v bojoch o Komárno 1.5.1919

Grave number: O / 2 - Pomník umučených fašistami, postavený r. 1948

Grave number: O / 3 - Hrob Mathiasa Reissingera (1811 - 1869), delostrelca rakúskej armády

Grave number: R / 1 - Hrob rodiny Károlya Zieglera

Grave number: R / 12 - Hrob Jánosa Sárkánya, bohatého komárňanského občana

Grave number: R / 13 - Hrob rodiny Nemesszegy

Grave number: S / 1 - Hrob Józsefa Tátrayho (1911), mešťanostu Komárna

Grave number: S / 2 - Hroby rodiny Neubauer

Grave number: S / 3 - Hrob Mihálya Végha (1889), zaujímavý svojim tvarom

Grave number: S / 4 - Hrob Antala Pauntza, s náhrobníkom pekného tvaru

Grave number: S / 5 - Hrob Jánosa Lehoczkého (1830 - 1872) honvédskeho nadporučíka

Grave number: S / 6 - Hrob Gábora Gregoritsa (1830 - 1872), komárňanského archivára

Grave number: S / 7 - Hroby rodiny Ghyczy

Grave number: S / 8 - Hrob Mattiasa Fischera z r. 1771 s nemeckým nápisom

Grave number: S / 9 - Hrob Susanne Fischerovej (1773 - 1820) s nemeckým nápisom

Grave number: S / 10 - Hrob Auréla Boldofhyho, nadporučíka 19. pešieho pluku

Grave number: S / 11 - Hrob Mikus Józsefné (1844 - 1889), náhrobník zaujímavého tvaru

Grave number: S / 12 - Hrob Antonína Urbana z r. 1933, českého vojaka

Grave number: S / 13 - Hrob Jenő Amntmana (1873), prvého mešťanostu Komárna a členov jeho rodiny

Grave number: S / 14 - Hrob Jánosa Csalavu z r. 1819, so zaujímavým náhrobníkom

Grave number: S / 15 - Hrob Antala Nemesszeghyho, nadporučíka maď. revolučnej armády r. 1848/49

Grave number: T / 1 - Hrob Istvána Sárkánya so zaujímavým latinským nápisom

Grave number: T / 2 - Hrob Jánosa Richtera (1872 - 1934), farára, senátora za Maďarskú národnú stranu

Grave number: T / 3 - Hrob Gézu Perediho (1864 - 1951), právnika

Grave number: T / 4 - Hrob Józsefa Munkla, majora honvédov v rokoch 1848/49

Grave number: T / 5 - Hrob Istvána Podhradszkého, veliteľa Národnej gardy v r. 1848/49

Grave number: T / 6 - Hroby rodiny Szivanyó Jókay

Grave number: U / 1 - Hrob Gyulu Boldoghyho, predsedu Živnostenského združenia v Komárne

Grave number: U / 2 - Hrob rodiny Dosztála, významných živnostníkov

Grave number: U / 3 - Hrob rodiny Schlaffera, hostinských

Grave number: U / 4 - Rodinná hrobka Istvána Horvátha

Grave number: U / 5 - Hrob Miklósa Steinera

Grave number: U / 6 - Kaplnka s pietou

Grave number: U / 7 - Hrob Lipóta Bánfyho (1865), zaujímavý svojou formou