Liešno - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Liešno, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 120 zosnulých v 81 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1891.

Správcom cintorína je Obec Liešno, Liešno, 03822 Slovenské Pravno. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

liesno_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Ján Bielik 1940 29
3 neznámy - -
3 Pálešová rodina - -
3 Pálešová rodina - -
4 Juraj Páleš 12.9.2002 63
4 Blažena Pálešová - -
5 Ján Páleš 2002 62
5 Eva Pálešová - -
6 Ján Páleš 15.8.1999 74

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: