Kaľamenová - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Kaľamenová, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 117 zosnulých v 72 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1906.

Správcom cintorína je Obec Kaľamenová, Kaľamenová 11, 03822 Kaľamenová. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

kalamenova_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Mária Kubíková rod. Hanusová 27.3.1974 66
1 Juraj Kubík - -
2 neznámy - -
3 neznámy - -
4 Ondrej Zádielský 17.3.1970 92
4 Janka Zádielská rod. Fuzáková 8.8.1969 82
5 Jozef Zádielský 5.10.1992 79
5 Mária Zádielská rod. Dírerová - -
6 neznámy - -
7 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: