Veľká Lúka - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Veľká Lúka, okres Zvolen, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 465 zosnulých v 253 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1881.

Správcom cintorína je Obec Veľká Lúka, Veľkolúcka 1219/39, 96231 Sliač. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

velka_luka_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Pavel Jančík 12.3.1970 43
1 Žofia Jančíková rod. Mahuová 24.9.2009 81
2 Juraj Kašica 6.5.1967 60
2 Júlia Kašicová rod. Bohušová 12.2.2004 84
3 Vendelin Hudec 27.3.1966 68
4 Maria Bohušová 1965 79
4 Juraj Bohuš 1967 86
4 Ján Bohuš 6.9.2001 87
5 Matúš Žuža 1953 38
5 Zuzana Žužová rod. Bukvajová 1993 85

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: