Veľká Lúka - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Veľká Lúka, okres Zvolen, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 466 zosnulých v 254 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1881.

Správcom cintorína je Obec Veľká Lúka, Veľkolúcka 1219/39, 96231 Veľká Lúka. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 045 / 544 36 21
✉ starosta@velkaluka.sk

Fotogaléria

velka_luka_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
255 Anna Sujová rod. Micheľová 26.12.2019 82
254 Vladimír Sedliak 17.9.2019 92
128 Kocmanová Mária rod. Ďurčíková 12.3.2019 91
104 Štefan Tuček 22.1.2019 77
217 Ján Bobor 19.1.2019 63
252 Ján Baheľ 9.10.2018 71
127 Bahýlová Eva rod. Brenkusová 1.6.2018 82
251 Jozef Cséfalvay 18.5.2018 64
231 Ján Merva 2018 86
43 Margita Susedíková rod. Loderérová 10.10.2017 93

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: