Bíňovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Bíňovce, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 718 zosnulých v 319 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1898.

Správcom cintorína je Obec Bíňovce, Bíňovce 134, 91907 Bíňovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Maria Semeli - -
2 Štefan Galba 25.11.1920 -
3 Ján Janiga 3.1.1998 75
3 Bernardína Janigová rod. Bartková 12.4.2018 88
4 Ján Janiga 2.2.1980 80
4 Rozália Janigová rod. Záležaková 19.6.1981 82
5 Pavol Vrtoch - -
5 Ľudmila Vrtochová rod. Kučerová - -
5 Pavol Vrtoch 21.9.2018 59
6 Pavol Opálek 23.9.2009 77

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: