Bíňovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Bíňovce, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 718 zosnulých v 319 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1898.

Správcom cintorína je Obec Bíňovce, Bíňovce 134, 91907 Bíňovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 033 / 558 91 42,535 45 92,535 45 93
✉ ocu@binovce.sk, uctaren@binovce.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
291 Viera Šimončičová rod. Kumančíková 25.7.2020 73
227 Marta Zajíčková rod. Záležáková 25.7.2020 68
92 Emil Opalek 20.6.2020 76
50 Jozef Hanic 18.6.2020 82
67 Jozef Novák 16.6.2020 81
315 Igor Sadloň 11.10.2019 55
85 Viliam Orság 26.9.2019 62
206 Jozef Buček 7.9.2019 95
223 Elenóra Valenčiková rod. Drahošová 23.7.2019 83
240 Kristián Cáder 7.5.2019 12

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: