Bíňovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Bíňovce, okres Trnava, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 722 zosnulých v 324 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1898.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Bíňovce, Bíňovce 134, 91907 Bíňovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 033 / 558 91 42,535 45 92,535 45 93
✉ ocu@binovce.sk, uctaren@binovce.sk
🌐 http://obec.binovce.sk/

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg okolie10.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
62 Ján Holkovič 6.12.2021 84
325 Oliverko Halaša 16.11.2021 0
161 Peter Buček rod. Ondreáš 29.8.2021 39
168 Pavol Miklošovič 26.7.2021 74
324 Jozef Ryšavý 9.7.2021 62
96 Viliam Repa 27.4.2021 82
238 Marián Cáder 20.3.2021 81
194 Jana Matejová rod. Škrabáková 11.3.2021 45
78 Janka Krchnáková rod. Bučková 8.3.2021 89
51 Branislav Lávečka 18.2.2021 51

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: