Veľké Bierovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Veľké Bierovce, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 590 zosnulých v 435 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1924.

Správcom cintorína je Obec Veľké Bierovce, Velké Bierovce č.24, 91311 Velké Bierovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okollie_3.jpg okollie_7.jpg okollie_1.jpg okollie_2.jpg okollie_6.jpg okollie_5.jpg okollie_8.jpg okollie_4.jpg velke_bierovce_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Agnesa Ježíková - -
2 neznámy - -
3 neznámy - -
4 Bertinka Vlková - -
4 Ján Vlk 1.4.2013 62
5 Peťko Vavruš 7.12.2001 5
5 Paľko Vavruš 16.11.2002 0
6 Štefan Ježík 27.8.1944 41
7 Jozef Minaroviech - -
8 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: