Selec - Veľký

Cintorín Veľký sa nachádza v obci Selec, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 630 zosnulých v 446 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Selec, Selec 73, 91336 Selec. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Malý (75 hrobových miest)

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

selec_velky_air.jpg