Selec - Malý

Cintorín Malý sa nachádza v obci Selec, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 102 zosnulých v 75 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Selec, Selec 73, 91336 Selec. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Veľký (446 hrobových miest)

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

selec_maly_air.jpg