Trenčianska Turná - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Trenčianska Turná, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1754 zosnulých v 960 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1890.

Správcom cintorína je Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná č.86, 91321 Trenčianska Turná. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hamre (0 hrobových miest) Trenčianská Turná Hámre (204 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Mária Hudecová 19.10.2005 62
U / 1 voľný - -
U / 2 voľný - -
A / 2 Jozef Krivoklátsky 26.10.1974 54
A / 2 Mária Krivoklátska 9.11.1989 64
A / 3 Mária Drobná 1.1.1985 0
U / 3 voľný - -
U / 4 voľný - -
A / 4 neznámy - -
A / 5 Štefan Škyta 27.7.2005 80

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: