Trenčianska Turná - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Trenčianska Turná, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1517 zosnulých v 876 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1903.

Správcom cintorína je Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná č.86, 91321 Trenčianska Turná. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hamre (113 hrobových miest)

Fotogaléria

tr_turna_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jaroslav Mikolášek 1.11.2006 55
1 Mária Mikolášková rod. Košovičová - -
2 Pavol Poruban 27.9.2005 55
2 Mária Porubanová - -
3 Jozef Santa 27.5.2006 72
3 Emília Santová - -
4 Peter Ševčík 26.10.2006 60
4 Jarmila Ševčíková rod. Marcinátová - -
5 neznámy - -
6 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: