Liešťany - Lomnica

Cintorín Lomnica sa nachádza v obci Liešťany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 254 zosnulých v 164 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1903.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Liešťany, Liešťany 1, 97227 Liešťany. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Liešťany1 (211 hrobových miest) Liešťany2 (98 hrobových miest) Dobročná (263 hrobových miest)

Fotogaléria

liestany_3_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 František Šagát 31.3.2003 67
1 Jarmila Šagatová - -
2 Marian Šagát 16.6.1982 19
3 Štefan Drobec 17.6.1983 83
3 Anna Drobcová rod. Šagátová 27.3.1992 88
4 Štefan Hlinka 13.11.1983 64
4 Helena Hlinková rod. Janeje - -
5 Ján Ivaniš 24.12.1983 77
6 Ondrej Hlinka 1.3.1984 90
6 Mária Hlinková rod. Sobotová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: