Tekovské Lužany - Cintorín Tekovské Lužany - Evanjelický

Cintorín Cintorín Tekovské Lužany - Evanjelický sa nachádza v obci Tekovské Lužany, okres Levice, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 482 zosnulých v 311 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1937.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 93541 Tekovské Lužany. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Bratskej jednoty babtistov (50 hrobových miest)   Cintorín Tekovské Lužany katolícky (935 hrobových miest)   Cintorín Tekovské Lužany reformovanej cirkvi (723 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421 (0)36 77 23 501
✉ starosta@tekovskeluzany.sk, matrika@tekovskeluzany.sk, dane@tekovskeluzany.sk
🌐 http://www.tekovskeluzany.sk/

Fotogaléria

okolie1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 188 Michal Boleráz 2.10.2020 67
B / 45 Mária Sakáčová rod. Juhošová 6.7.2020 86
B / 10 Karol Puk 14.5.2020 70
A / 90 Milan Plánočka 8.4.2020 66
A / 117 Štefan Palyó 13.3.2020 80
A / 138 Mária Buzášová rod. Závodová 18.2.2020 79
A / 198 Ján Gere 18.10.2019 84
B / 45 Michal Sakáč 23.2.2019 60
A / 95 Anton Bera 7.2.2019 84
A / 249 Margita Gašparová rod. Gereová 18.11.2018 90

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: