Tekovské Lužany - Cintorín Tekovské Lužany - Evanjelický

Cintorín Cintorín Tekovské Lužany - Evanjelický sa nachádza v obci Tekovské Lužany, okres Levice, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 488 zosnulých v 311 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1937.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 93541 Tekovské Lužany. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Bratskej jednoty babtistov (50 hrobových miest)   Cintorín Tekovské Lužany katolícky (938 hrobových miest)   Cintorín Tekovské Lužany reformovanej cirkvi (724 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421 (0)36 77 23 501
✉ starosta@tekovskeluzany.sk, matrika@tekovskeluzany.sk, dane@tekovskeluzany.sk
🌐 http://www.tekovskeluzany.sk/

Fotogaléria

okolie1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 12 Emília Kocsisová rod. Csilíková 14.4.2021 82
A / 213 Filip Pintér 15.2.2021 66
A / 245 Alžbeta Kolompárová rod. Gáspárová 10.2.2021 80
A / 142 Ondrej Antovszký 19.1.2021 79
A / 196 Ondrej Zuberecz 16.11.2020 53
A / 242 Katarína Tušiaková rod. Michalecová 9.11.2020 87
A / 188 Michal Boleráz 2.10.2020 67
A / 57 Miroslav Brestovský 30.9.2020 71
B / 45 Mária Sakáčová rod. Juhošová 6.7.2020 86
B / 10 Karol Puk 14.5.2020 70

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: