Liešťany - Liešťany1

Cintorín Liešťany1 sa nachádza v obci Liešťany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 356 zosnulých v 211 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Liešťany, Liešťany 1, 97227 Liešťany. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Liešťany2 (96 hrobových miest) Lomnica (164 hrobových miest) Dobročná (262 hrobových miest)

Fotogaléria

liestany_1_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Duchoňová - -
2 Pavel Ivaniš 30.11.2006 94
2 Mária Ivanišová rod. Kováčiková 22.3.1996 80
3 Ján Kotula 3.10.1943 59
4 Eulalia Čavojčinová 1997 56
4 Rudolf Čavojčin - -
5 Pavel Kováč - -
6 Ľudovít Hlinka 9.9.1996 66
6 Mária Hlinková rod. Ivanišová 10.9.2010 80
7 Pavlína Bartová rod. Javorčeková - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: