Rybany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Rybany, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1535 zosnulých v 792 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1898.

Správcom cintorína je Obec Rybany, Rybany 415, 95636 Rybany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

rybany_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Fišer 2.9.1944 35
2 Milan Eckert 2009 70
2 Mária Eckertová - -
3 Juraj Marko 1932 74
3 Mária Marková rod. Mikušová 1952 82
4 Júlia Lovišková rod. Mikušová 24.12.1932 52
4 Ján Loviška 22.6.1941 68
5 neznámy - -
6 Amália Klobušniková 24.2.1933 83
7 Jakub Bereš - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: