Lednica - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Lednica, okres Púchov, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1053 zosnulých v 570 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1910.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Lednica, Lednica 232, 02063 Lednica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 042 / 469 70 45
✉ lednica@obeclednica.sk
🌐 http://www.lednica.eu.sk/

Fotogaléria

okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg lednica_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
570 Emil Chudada 21.9.2021 67
149 Vavrínec Baláž 5.8.2021 74
232 Pavlín Majerková rod. Balážová 22.3.2021 74
568 Anna Karasová rod. Kučiaková 13.3.2021 76
565 Miroslav Koľ 1.11.2020 53
3 Jozef Kačík 27.10.2020 58
451 Mária Chudadová rod. Geregová 13.9.2020 95
452 Jaroslav Maslák 10.7.2020 61
291 Stanislav Egly 29.6.2020 67
560 Milan Bielik 5.4.2020 78

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: