Lednica - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Lednica, okres Púchov, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1003 zosnulých v 564 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1910.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Lednica, Lednica 232, 02063 Lednica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 042 / 469 70 45
✉ obec.lednica@stonline.sk
🌐 https://www.lednica.eu.sk/

Fotogaléria

lednica_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
560 Milan Bielik 5.4.2020 78
231 Petronela Balažová rod. Chudadová 16.3.2020 90
392 Anna Majerková rod. Kluková 21.2.2020 68
173 Peter Sekerka 12.1.2020 63
564 Jana Staňová rod. Chachuľová 25.12.2019 56
332 Viera Chachuľová rod. Lukáčová 10.11.2019 86
415 Alžbeta Štefinová rod. Zachárková 16.10.2019 91
43 Agneša (Anežka) Bolegová 8.9.2019 86
208 Nadežda Papučová 15.8.2019 54
208 Věra Papučová rod. Řezníčková 13.8.2019 87

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: