Lednica - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Lednica, okres Púchov, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 969 zosnulých v 550 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1912.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Lednica, Lednica 232, 02063 Lednica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

lednica_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Anna Balážová rod. Gurínová 9.1.2015 84
1 Adam Baláž - -
2 Augustín Šimo 5.10.1973 65
2 Katarína Šimová rod. Matušová 31.8.1991 75
3 Filip Barka - -
3 Viktória Barková - -
4 Ján Novosad - -
4 Johana Novosadová - -
5 Štefan Kluka 20.7.1971 68
5 Mária Kluková rod. Parohová 5.5.1975 73

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: