Hanušovce nad Topľou - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Hanušovce nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1416 zosnulých v 1028 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1888.

Správcom cintorína je Mestský podnik služieb s.r.o., Mierová 333, 09431 Hanušovce nad Topľou. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 057/4452294
✉ msps.hanusovce@stonline.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
D / 58 Michal Molitoris 7.1.2008 83
C / 19 Mária Dvorská rod. Glodová 28.12.2007 58
F / 432 Mária Lacková 10.12.2007 78
F / 578 Rudolf Pirko-Puľo 7.12.2007 62
G / 105 Anna Sochová rod. Gdovinová 5.10.2007 81
D / 60 Martin Leško 12.9.2007 30
F / 64 Andrej Čebra 26.7.2007 56
A / 6 Beata Dančová 14.6.2007 0
D / 62 Michal Faber 29.5.2007 72
D / 61 Štefan Vozár 29.5.2007 55

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: