Okrúhle - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Okrúhle, okres Svidník, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 435 zosnulých v 319 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Okrúhle, Okrúhle 131, 09042 Okrúhle. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Šapinec (100 hrobových miest)

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

okruhle_air.jpg 265.jpg