Zemplínska Teplica - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Zemplínska Teplica, okres Trebišov, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1429 zosnulých v 949 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1888.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

zemplinska_teplica_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 A. Kalina 1975 63
1 A. Kalinová rod. Ulrichová 2004 90
1 Ján Rigo - -
1 Irena Rigová rod. Kalinová - -
2 Štefan Fabiny 1.11.2002 60
3 Ján Lehončák 23.10.1993 62
3 Emília Lehončáková rod. Svošová - -
4 Ján Kapráľ 29.8.1991 74
4 Mária Kapráľová rod. Sakáčiová 17.1.1989 64
5 Anna Raková 1987 65

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: