Trenčianska Turná - Hamre

Cintorín Hamre sa nachádza v obci Trenčianska Turná, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 0 zosnulých v 0 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku -.

Správcom cintorína je Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná č.86, 91321 Trenčianska Turná. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hlavný (960 hrobových miest) Trenčianská Turná Hámre (204 hrobových miest)

Fotogaléria

hamre_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Zoznam zosnulých a hrobových miest ešte nie je k dispozícii, na jeho nasadení pracujeme.