Trenčianska Turná - Hamre

Cintorín Hamre sa nachádza v obci Trenčianska Turná, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 193 zosnulých v 113 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1896.

Správcom cintorína je Obec Trenčianska Turná, Trenčianska Turná č.86, 91321 Trenčianska Turná. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Hlavný (876 hrobových miest)

Fotogaléria

hamre_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ľudovít Kováč 18.10.1992 64
1 Anna Kováčová rod. Mikulová - -
1 Mária Kováčová - -
2 Štefan Kováč 2.1.1996 94
2 Anna Kováčová rod. Marcolinová 18.4.1992 86
3 Rudolf Pavlo 23.8.1989 66
3 Božena Pavlová rod. Kalinová 14.6.1987 65
4 Ján Pipita - -
4 Mária Pipitová rod. Španková - -
5 Pavol Pipita 25.7.1984 30

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: