Veľké Ozorovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Veľké Ozorovce, okres Trebišov, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 897 zosnulých v 628 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1893.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Veľké Ozorovce, Hlavná č.264, 07663 Veľké Ozorovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

velke_ozorovce_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 neznámy - -
3 neznámy - -
4 Mária Čeľovská - -
5 neznámy - -
6 neznámy - -
7 Katarína Kužnárová 1952 0
8 Dušan Šenki - -
9 Ján Šenki - -
10 Katarína Kiraľová 1985 0

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: