Vrbovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Vrbovce, okres Myjava, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2379 zosnulých v 1297 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1880.

Správcom cintorína je Obec Vrbovce, Vrbovce 42, 90606 Vrbovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

vrbovce_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Eva Trnová 4.2.1942 48
2 Kristína Trizuliaková rod. Vitková 7.1.2012 83
2 Michal Trizuliak 8.3.1992 68
2 Milan Trizuliak 21.8.2014 -
3 Václav Petelle 24.7.1982 88
3 Anežka Petelleová rod. Gašparková 17.4.1988 90
3 Vlasta Petellová 23.10.2010 85
4 Jaroslav Valúch 22.7.1998 65
4 Miloslava Valúchová rod. Petelová - -
5 Eduard Šándorfi 6.1.1936 66

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: