Hronsek - Cintorín

Cintorín Cintorín sa nachádza v obci Hronsek, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 366 zosnulých v 197 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Hronsek, Záhumnie 26, 97631 Vlkanová. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

hronsek_air.jpg