Lakšárska Nová Ves - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Lakšárska Nová Ves, okres Senica, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1137 zosnulých v 524 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1850.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Lakšárska Nová Ves, Lakšárska Nová Ves 90, 90876 Lakšárska Nová Ves. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Mikulášov (133 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 034 / 654 98 17,654 98 18
✉ laksar@stonline.sk

Fotogaléria

laksarska_nova_ves_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
105 Anna Strašíková rod. Beňová 18.5.2020 65
86 Peter Javor 4.4.2020 66
524 Ľubomír Adamec 9.1.2020 48
77 Terézia Maceovičová rod. Haršaniyová 3.1.2020 85
166 Vladimír Cigánek 4.12.2019 72
454 Jozef Němeček 21.11.2019 56
523 Viliam Rudavský 10.5.2019 74
294 Anastázia Michaličková rod. Kopáčová 10.2.2019 92
25 Hermína Štokingerová rod. Bilková 30.1.2019 95
263 Jarmila Kubeňáková rod. Michalicová 25.1.2019 61

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: