Lakšárska Nová Ves - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Lakšárska Nová Ves, okres Senica, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1129 zosnulých v 519 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1850.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Lakšárska Nová Ves, Lakšárska Nová Ves 90, 90876 Lakšárska Nová Ves. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Mikulášov (132 hrobových miest)

Fotogaléria

laksarska_nova_ves_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 František Žák 19.4.2009 90
2 František Klempa 1850 -
2 Mária Klempa rod. Melsitzky 1861 -
2 Štefan Klempa 1867 -
2 Anna Papánek rod. Klempa 1907 -
2 Šimon Klempa - -
3 Ondrej Papánek 16.11.1900 90
4 Alžbeta Kubovich rod. Papánek 1895 -
5 Josef Kubovich 1872 17
6 Dorota Klempová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: