Lakšárska Nová Ves - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Lakšárska Nová Ves, okres Senica, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1184 zosnulých v 533 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1839.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Lakšárska Nová Ves, Lakšárska Nová Ves 90, 90876 Lakšárska Nová Ves. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Mikulášov (135 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 034/6549819
✉ obec@laksarskanovaves.sk, starostka@laksarskanovaves.sk
🌐 http://www.laksarskanovaves.sk/

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg reklama okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
465 Pavol Kardian 16.7.2022 73
401 Stanislav Römer 23.3.2022 72
272 Helena Gachová rod. Jurdáková 18.3.2022 93
506 Ferdinand Danihel 18.3.2022 85
534 Ján Malík 11.1.2022 69
42 Anna Žišková rod. Danihelová 31.12.2021 81
28 Štefan Jablonický 1.12.2021 99
243 František Oravský 23.11.2021 60
305 Ružena Sojáková rod. Vallnerová 25.10.2021 90
301 František Jurdák 19.10.2021 54

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: