Solčianky - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Solčianky, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 359 zosnulých v 217 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Správcom cintorína je Obec Solčianky, Solčianky č.58, 95639 Norovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

solcianky_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Hedviga Ondrušková 2007 69
2 neznámy - -
3 Vendelín Vlnka 2004 62
4 neznámy - -
4 neznámy - -
4 Peter Ondruška 16.6.2003 21
5 Ján Vlnka 26.11.2003 71
5 Gertrúda Vlnková rod. Tvrdíková - -
6 Ján Pokrývka 10.12.1998 49
6 Anna Pokrývková rod. Dubovická - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: