Ivanovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Ivanovce, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 870 zosnulých v 533 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Ivanovce, Ivanovce č.1, 91305 Melčice-Lieskové. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Ján Gajdošík 21.7.1949 65
2 Eva Gajdošíková rod. Šikudová 4.12.1975 89
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 Mária Masarovičová rod. Beraková 27.5.1966 83
5 Ondrej Masarovič 27.11.1954 81
5 Margita Kolínková rod. Masarovičová 15.10.1971 44
5 Jozef Kolínek 8.3.2004 81
6 Štefan Malina - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: