Ivanovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Ivanovce, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 867 zosnulých v 532 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Správcom cintorína je Obec Ivanovce, Ivanovce č.1, 91305 Melčice-Lieskové. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 Ján Gajdošík 21.7.1949 65
2 Eva Gajdošíková rod. Šikudová 4.12.1975 89
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 Mária Masarovičová rod. Beraková 27.5.1966 83
5 Ondrej Masarovič 27.11.1954 81
5 Margita Kolínková rod. Masarovičová 15.10.1971 44
5 Jozef Kolínek 8.3.2004 81
6 Štefan Malina - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: