Diviaky nad Nitricou - Diviaky nad Nitricou

Cintorín Diviaky nad Nitricou sa nachádza v obci Diviaky nad Nitricou, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 660 zosnulých v 359 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1885.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 167, 97225 Diviaky nad Nitricou. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) cintorín Ješkova Ves (150 hrobových miest)   cintorín Macov (192 hrobových miest)   cintorín Banky (144 hrobových miest)   cintorín Somorová Ves (53 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 046 / 546 40 81,83, 82
✉ matrika@diviaky.sk , obec@diviaky.sk

Fotogaléria

diviaky_nad_nitricou_air.jpg dom smutku.jpg dom smutku2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie1.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
112 Štefánia Kováčová rod. Dodoková 14.4.2020 92
226 Ján Dodok 9.4.2020 82
43 Terézia Divékyová rod. Píšová 12.1.2020 81
210 Alojz Divéky 29.12.2019 65
359 Ján Mocik 10.12.2019 58
106 Gabriela Kohútová rod. Divékyová 7.12.2019 89
350 Štefan Obert 23.9.2019 85
348 Anna Chlupková rod. Smolková 7.9.2019 67
14 Eva Znamenáková rod. Klincová 7.9.2019 72
344 Anton Kováč 2.7.2019 72

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: