Pečeňany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Pečeňany, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 736 zosnulých v 440 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1900.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Pečeňany, Pečenany č.105, 95636 Pečenany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 769 22 54
✉ ocu.pecenany@mail.t-com.sk
🌐 https://obecpecenany.sk/

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg reklama okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
439 Ondrej Kucej 14.1.2019 84
433 Milan Richtárech 12.6.2018 70
329 Stanislav Guniš 13.3.2018 55
211 Alžbeta Berešová 10.3.2018 86
432 Alžbeta Malániková rod. Valachová 14.1.2018 82
438 Dominik Petrík 2018 54
437 Pavol Pikulák 21.11.2017 48
437 Renáta Pikuláková rod. Štrbavá 21.11.2017 44
286 Anna Máčiková rod. Sečkarová 3.3.2017 76
283 Melánia Lovišková rod. Masaryková 2.2.2017 86

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: