Pečeňany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Pečeňany, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 696 zosnulých v 436 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1878.

Správcom cintorína je Obec Pečeňany, Pečenany č.105, 95636 Pečenany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

pecenany_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 neznámy - -
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 neznámy - -
6 neznámy - -
7 neznámy - -
8 neznámy - -
9 Jozef Schuller 1900 80
10 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: