Nitrianske Sučany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Nitrianske Sučany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1023 zosnulých v 532 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1893.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Nitrianske Sučany, Nitrianske Sučany č. 242, 97221 Nitrianske Súčany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

nitrianske_sucany_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Štefan Chovanec 14.9.1944 33
2 Václav Ulovec 14.9.1944 32
3 Milan Pavel 14.9.1944 20
4 Štefan Jakubík 14.9.1944 21
5 Karol Svejkovský 14.9.1944 20
6 Štefan Klement 14.9.1944 21
7 Ján Maximilián Malindžák 13.9.1944 20
8 František Bariak 13.9.1944 22
9 Jozef Blint 13.9.1944 21
10 Viliam Fekete 14.9.1944 18

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: