Malý Lapáš - Cintorín Malý Lapáš

Cintorín Cintorín Malý Lapáš sa nachádza v obci Malý Lapáš, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 526 zosnulých v 267 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1900.

Správcom cintorína je Obec Malý Lapáš, Hlavná ul. 87/4, 95104 Malý Lapáš. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Štefan Paška 14.2.1966 20
1 Ján Paška 26.2.1975 60
1 Mária Pašková 27.11.2005 81
1 Ján Paška 6.1.1900 -56
1 František Kišš 25.6.2016 75
1 Anna Kišš - -
2 Ladislav Bakoš 17.8.1994 48
3 neznámy - -
4 Lukáč Šandrik 21.6.1997 61
5 Vladimír Benko 31.12.2013 54

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: