Nitrica - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Nitrica, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1268 zosnulých v 579 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1891.

Správcom cintorína je Obec Nitrica, Nitrica 489, 97222 Nitrica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

nitrica_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Jozef Stručka - -
1 Helena Stručková rod. Pančová 22.7.1997 61
2 Timotej Čaprnka 17.2.1993 58
2 Mária Čaprnková rod. Švecová - -
3 Ján Talian 25.6.1974 75
3 Valéria Talianová rod. Kytková 11.2.1968 63
4 Arpád Čaprnka 14.2.1986 81
4 Anna Čaprnková rod. Adamcová 26.2.1988 74
5 Hudec - -
5 Hudecová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: