Zemplínske Jastrabie - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Zemplínske Jastrabie, okres Trebišov, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 710 zosnulých v 420 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1876.

Správcom cintorína je Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27, 07605 Cejkov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

zemplinske_jastrabie_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 František Magnes - -
1 Mária neznámy rod. Folmerová - -
2 Ján Pavol 4.12.1995 65
2 Mária neznámy rod. Magnesová - -
3 Jozef Magnes 20.12.1992 47
4 Štefan Salaga - -
4 Mária neznámy rod. Magnesová 11.8.1991 48
5 Jozef Magnes 28.12.1992 75
5 Mária neznámy rod. Tomková 4.11.2004 82
6 Michal Pigoš 3.9.1992 50

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: