Zemplínske Jastrabie - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Zemplínske Jastrabie, okres Trebišov, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 827 zosnulých v 464 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1876.

Správcom cintorína je Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 07605 Zemplinské Jastrabie. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 / 668 19 91, 668 19 90
✉ obeczjastrabie@centrum.sk , obeczemplinskejastrabie@kid.sk

Fotogaléria

zemplinske_jastrabie_air.jpg okolie1.jpg reklama okolie2.jpg reklama okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Mária Magnesová rod. Folmerová 9.6.2022 79
11 Alžbeta Čermáková 8.6.2022 82
16 Helena Hutmanová 3.4.2022 90
446 Miroslav Košlab 7.2.2022 34
32 Igor Rabatin 10.1.2022 55
464 Vladimír Svat 8.1.2022 47
131 Alžbeta Bodnárová rod. Konyová 6.1.2022 81
2 Mária Pavolová rod. Magnesová 16.11.2021 86
436 Michal Rusnak 3.10.2021 81
140 Mária Šantová rod. Kočišová 12.9.2021 81

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: