Zemplínske Jastrabie - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Zemplínske Jastrabie, okres Trebišov, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 782 zosnulých v 462 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1876.

Správcom cintorína je Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 07605 Zemplinské Jastrabie. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 / 668 19 91, 668 19 90
✉ obeczjastrabie@centrum.sk , obeczemplinskejastrabie@kid.sk

Fotogaléria

zemplinske_jastrabie_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
237 Terézia Maďarová rod. Šantová 30.3.2020 88
428 Dávid Rácz 18.10.2017 42
440 Ľudovít Slivka 27.9.2017 62
45 Helena Bloščičáková rod. Lazarová 28.8.2017 85
64 Jaroslav Horňák 13.7.2017 51
454 Iveta Mértenová 9.2.2017 53
441 Gejza Horovský 2017 67
360 Helena Horosová rod. Vološinová 2017 88
455 Marián Huľva 22.11.2016 49
43 Margita Horňáková 1.11.2016 81

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: