Nimnica - Cintorín Nimnica

Cintorín Cintorín Nimnica sa nachádza v obci Nimnica, okres Púchov, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 584 zosnulých v 331 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1927.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Nimnica, Nimnica 115, 02071 Nimnica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Miroslav Lacko 26.12.2006 56
A / 1 Anna Mončeková rod. Ďurechová 19.1.2010 83
A / 1 Ondrej Monček 23.10.1998 79
C / 1 Ján Monček 20.4.1969 84
C / 1 Margita Mončeková - -
C / 2 neznámy - -
A / 2 Rudolf Chodúr 7.3.1990 75
A / 2 Barbora Chodúrová rod. Bačíková 13.9.2009 99
B / 3 neznámy - -
B / 3 Mária Lepulicová 23.2.2001 95

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: