Nižná Myšľa - Cintorín Nižná Myšľa

Cintorín Cintorín Nižná Myšľa sa nachádza v obci Nižná Myšľa, okres Košice-okolie, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1270 zosnulých v 802 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1887.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Nižná Myšľa, Obchodná 104, 04415 Nižná Myšľa. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
C / 1 Ľudovít Nyulasi 1982 63
C / 1 Margita Nyulasiová rod. Koperová 1994 74
B / 1 Ladislav Pach 1983 60
B / 1 Mária Pachová rod. Kmecová 2003 74
A / 1 Pavol Vasiľ - -
A / 1 Anna Vasiľová rod. Sabadošová 2016 76
A / 2 Irena Zupková - -
B / 2 Ondrej Škovran 14.10.1983 37
B / 2 Darina Škovranová rod. Šišlerová - -
C / 2 Ladislav Ivan 1981 55

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: