Nitrianske Hrnčiarovce - Cintorín Nitrianske Hrnčiarovce

Cintorín Cintorín Nitrianske Hrnčiarovce sa nachádza v obci Nitrianske Hrnčiarovce, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1806 zosnulých v 840 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1899.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Vincent Varga - -
B / 1 Szidónia Kálmán rod. Balko 1942 22
D / 1 Ernö Sebök 1972 49
D / 1 Katalin Sebök rod. Varga 2002 74
C / 1 Dominicus Bartosiewicz 11.10.2003 91
C / 2 Ladislav Baláži - -
C / 2 Agneša Balážiová rod. Jócsiková 15.3.2003 48
D / 2 Ján Petrík 17.1.1967 43
D / 2 Barbora Petríková 5.1.1998 72
B / 2 Erzsébet Szórád 14.7.2018 87

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: