Nitrianske Hrnčiarovce - Cintorín Nitrianske Hrnčiarovce

Cintorín Cintorín Nitrianske Hrnčiarovce sa nachádza v obci Nitrianske Hrnčiarovce, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1818 zosnulých v 842 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1899.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ Tel: +421 37 656 31 87
✉ ounh@stonline.sk, aczakoovaounh@mail.telekom.sk

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
D / 251 Alica Pastierová 3.5.2020 80
C / 144 Matilda Gužalová rod. Uhrovská 25.4.2020 62
C / 90 René Szombath 1.4.2020 25
B / 25 Milan Bojda 22.2.2020 72
B / 48 Ladislav Ferenczi 13.2.2020 74
A / 114 Alžbeta Tarková 14.1.2020 88
A / 2 Ján Kováč 4.1.2020 80
C / 134 Ján Mikle 1.1.2020 52
C / 89 Terézia Sitárová rod. Meszárošová 25.12.2019 82
D / 255 Anna Kemény rod. Tábiová 11.12.2019 80

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: