Turňa nad Bodvou - Cintorín Turňa nad Bodvou

Cintorín Cintorín Turňa nad Bodvou sa nachádza v obci Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1610 zosnulých v 1049 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1942.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 04402 Turňa nad Bodvou. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 55 466 21 38, 55 466 21 01
✉ turna@turnanadbodvou.sk, starosta@turnanadbodvou.sk
🌐 http://www.turnanadbodvou.sk/

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg reklama okolie3.jpg reklama okolie4.jpg reklama okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov:

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 260 František Janec 12.11.2022 69
B / 250 Alžbeta Dittelová rod. Karafová 16.10.2022 76
A / 259 Marek Rybár 8.10.2022 48
B / 162 Eva Beláková rod. Molnárová 1.10.2022 82
C / 130 Klára Samková 6.9.2022 66
A / 10 Ladislav Stromp 21.8.2022 83
A / 258 Barnabáš Grulyo 24.7.2022 51
D / 196 Elemír Hudy 20.7.2022 67
K / 7 Margita Strompová rod. Gašpárová 15.7.2022 69
C / 301 Ladislav Soltész 23.6.2022 69

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: