Lučivná - Cintorín Lučivná

Cintorín Cintorín Lučivná sa nachádza v obci Lučivná, okres Poprad, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 666 zosnulých v 494 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1890.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Lučivná, Hlavná 208/33, 05931 Lučivná. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 052/7754133, 0905413844
✉ obec@lucivna.sk, starosta@lucivna.sk, ekonom@lucivna.sk

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A/3 / 7 Mária Petrulová rod. Vytykáčová 20.1.2020 82
C/3 / 28 Ján Gaži 25.12.2019 69
C/3 / 4 Ján Koky-Palko 21.12.2019 74
B/2 / 4 Milan Grexa 2.11.2019 71
A/1 / 16 Mária Badiarová rod. Fabiková 8.9.2019 84
C/6 / 8 Anna Pušková 4.9.2019 87
B/4 / 9 Ondrej Knut 27.8.2019 90
B/5 / 25 Pavol Kyseľ 28.7.2019 93
A/3 / 13 Ján Kičák 24.6.2019 59
A/2 / 12 Alžbeta Dlugošová rod. Kabátová 15.6.2019 61

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: