Diviaky nad Nitricou - cintorín Banky

Cintorín cintorín Banky sa nachádza v obci Diviaky nad Nitricou, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 229 zosnulých v 142 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1908.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 167, 97225 Diviaky nad Nitricou. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) cintorín Ješkova Ves (149 hrobových miest) cintorín Macov (190 hrobových miest) cintorín Somorová Ves (53 hrobových miest) Diviaky nad Nitricou (356 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg 108_706_600.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Štefánia  Plachá  rod. Hagarová 20.2.1986 81
1 Peter  Plachý  rod. Plachý 29.11.1985 83
2 Ján  Homola 16.6.1994 71
2 Margita  Homolová  rod. Pršová 22.1.1974 45
3 Mária  Gulková - -
3 Jozef  Gulka - -
4 Alžbeta  Lomnická  rod. Dodoková 1984 85
4 Gašpar  Lomnický 13.11.1971 65
5 Štefan  Lomnický 6.7.1994 58
6 Pavla  Dodoková  rod. Pánisová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: