Diviaky nad Nitricou - cintorín Banky

Cintorín cintorín Banky sa nachádza v obci Diviaky nad Nitricou, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 234 zosnulých v 144 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1908.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 167, 97225 Diviaky nad Nitricou. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) cintorín Ješkova Ves (150 hrobových miest)   cintorín Macov (192 hrobových miest)   cintorín Somorová Ves (53 hrobových miest)   Diviaky nad Nitricou (359 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 046 / 546 40 81,83, 82
✉ matrika@diviaky.sk , obec@diviaky.sk

Fotogaléria

108_706_600.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
144 Mária Iliašová rod. Škaláková 11.2.2020 45
108 Michal Škraban 16.10.2019 81
143 Ján Plachý 13.9.2019 90
42 Ján Plachý 13.9.2019 90
42 Cecília Plachá rod. Myšiaková 23.8.2019 77
143 Cecília Plachá rod. Myšiaková 23.8.2019 77
117 Anton Hagara 4.8.2019 79
141 Vincen Kyška 27.7.2019 77
58 Anton Beseda 24.6.2019 73
39 Mária Lomnická rod. Hrdá 15.4.2019 84

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: