Partizánske - Miestna časť Veľké Bielice

Cintorín Miestna časť Veľké Bielice sa nachádza v obci Partizánske, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2054 zosnulých v 972 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 982.

Správcom cintorína je Pohrebníctvo Dvonč - Kamenárstvo Beti , spol. s.r.o., Mostová č356/2, 95801 Partizánske. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Miestna časť Návojovce (223 hrobových miest) Miestna časť Šípok (2214 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1/B / 1 Štefan Šútora 20.8.1938 38
1/B / 1 Jolana Šútorová 12.1.1971 68
1/D / 1 Viliam Holík 23.12.1995 -
1/D / 1 Irena Holíková 11.6.2008 81
1/E / 1 rod. Kotercová - -
1/E / 1 Vladislav Lukáč 10.11.2003 -
1/E / 1 Marta Lukáčová 8.12.2017 75
1/F / 1 Rudolf Ševčík 7.3.1994 -
1/F / 1 Emília Ševčíková 28.11.2018 91
1/G / 1 Mária Dvončová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: