Starý Tekov - Cintorín Starý Tekov

Cintorín Cintorín Starý Tekov sa nachádza v obci Starý Tekov, okres Levice, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1680 zosnulých v 969 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1870.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 93526 Starý Tekov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 036/6311194
✉ starosta@starytekov.sk
🌐 http://www.starytekov.sk/

Fotogaléria

okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
C / 32 Helena Hajková rod. Fabianová 11.9.2021 84
D / 77 Helena Štipková 3.9.2021 91
C / 101 Viera Fabianová 31.8.2021 70
C / 10 Mária Homolová 28.8.2021 81
D / 8 Dominik Fabian 25.8.2021 65
A / 44 Vladimír Jančo 15.8.2021 64
C / 172 Ján Bednárik 22.6.2021 73
D / 22 Anna Solmošiová 12.6.2021 73
D / 7 Rozália Bátovská 28.5.2021 73
D / 309 Štefan Izák 26.5.2021 97

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: