Jakubov - Pohrebisko Jakubov

Cintorín Pohrebisko Jakubov sa nachádza v obci Jakubov, okres Malacky, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1275 zosnulých v 542 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1852.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Jakubov, Jakubov 191, 90063 Jakubov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Františka Martincová rod. Orthová 15.8.1968 70
A / 1 Filip Martinec 18.3.1962 59
B / 1 Karol Lenkei 25.3.1945 82
C / 1 neznámy - -
D / 1 Eva Žvachová 25.2.1957 0
D / 2 Johana Štuková rod. Klasová 23.11.1989 83
D / 2 Ján Štuk 13.4.1986 83
C / 2 Anna Neborásková - -
C / 2 Vendelín Masár 11.3.1953 71
B / 2 Mária Slobodová rod. Mošovská 18.2.2017 86

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: