Jasová - Pohrebisko Jasová

Cintorín Pohrebisko Jasová sa nachádza v obci Jasová, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1868 zosnulých v 1009 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1869.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Jasová, Jasová 303, 94134 Jasová. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✉ starosta.jasova@panelnet.sk , podatelna@jasovaobec.sk

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg okolie10.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 433 Margita Poláková rod. Almášová 12.3.2019 90
B / 26 Tomáš Janek 30.8.2018 76
B / 590 Ján Fraštacký 31.1.2018 83
B / 621 Mária Poláková rod. Valentová 8.11.2017 74
B / 291 Štefan Lubušký 8.10.2017 82
B / 157 Michal Mráz 5.10.2017 86
B / 488 Helena Chovanová rod. Sklenárová 26.8.2017 71
B / 518 Irena Balážová rod. Kesiová 22.5.2017 76
B / 452 Imrich Kothaj 9.5.2017 85
B / 443 Michal Kováč 28.4.2017 86

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: