Nemčice - Pohrebisko Nemčice

Cintorín Pohrebisko Nemčice sa nachádza v obci Nemčice, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1318 zosnulých v 756 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 968.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 95501 Nemčice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038/5312127
✉ starosta@nemcice.sk, podatelna@nemcice.sk

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
D / 24 Gejza Skrežina 23.12.2021 63
C / 94 Ján Kostolný 18.12.2021 70
D / 47 Dobruša Žitňanská rod. Gubišová 23.11.2021 87
E / 97 Marta Ďaďanová rod. Ďurkovičová 21.11.2021 70
B / 50 Zdenka Gregorová rod. Justová 16.11.2021 73
D / 45 Agnesa Naštická rod. Petríková 12.11.2021 88
E / 53 Dezider Dubný 1.11.2021 85
A / 17 Jozef Košecký 30.10.2021 79
D / 52 Marta Križanová 14.10.2021 86
E / 49 Alfonz Rybanský 4.10.2021 89

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: