Nemčice - Pohrebisko Nemčice

Cintorín Pohrebisko Nemčice sa nachádza v obci Nemčice, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1273 zosnulých v 730 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 968.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Nemčice, Hlohovská cesta 376, 95501 Nemčice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie9.jpg okolie8.jpg okolie7.jpg okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Elemír Hroššo - -
A / 1 Helena Hroššová rod. Grmanová 22.3.2011 67
B / 1 neznámy - -
C / 1 Pavel Gabriel - -
C / 1 Eva Gabrielová rod. Sivá - -
D / 1 Ján Hano 8.11.1990 76
D / 1 Berta Hanová rod. Šmatláková 26.2.2001 79
E / 1 Ľudovít Kúdela 11.2.1994 43
E / 1 Oľga Kúdelová - -
E / 1 Stanislav Šoš - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: