Cinobaňa - Pohrebisko Cinobaňa Katarínska Huta

Cintorín Pohrebisko Cinobaňa Katarínska Huta sa nachádza v obci Cinobaňa, okres Poltár, Banskobystrický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 595 zosnulých v 399 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1870.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Cinobaňa, Banská ulica 315/1, 98522 Cinobaňa. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Pohrebisko Cinobaňa Maša (75 hrobových miest) Pohrebisko Cinobaňa Turičky (169 hrobových miest) Pohrebisko Cinobaňa Hlavný (720 hrobových miest)

Fotogaléria

okolie6.jpg okolie5.jpg okolie4.jpg okolie3.jpg okolie2.jpg okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 neznámy - -
3 Jolana Vaculčeková 22.1.2015 80
4 Milan Podhorec 2002 57
4 Oľga Podhorcová - -
5 Ján Podhorec 27.7.1989 70
5 Anna Podhorcová rod. Vodislavská 16.9.2014 89
6 Vierka Sujová 2008 56
7 Anna Kuviková 1.8.1999 78
7 Tomáš Obročník 19.8.1955 54

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: