Slatinka nad Bebravou - Pohrebisko Slatinka nad Bebravou

Cintorín Pohrebisko Slatinka nad Bebravou sa nachádza v obci Slatinka nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 259 zosnulých v 127 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1963.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Slatinka nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou č.103, 95653 Slatinka nad Bebravou. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Pohrebisko Slatinka nad Berravou - Starý (0 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ondrej Domaník 6.12.1971 83
2 Florián Makyš 5.7.1971 68
2 Florián Makyš 6.12.1971 68
3 Jozef Šiko 25.12.1999 76
3 Margita Šiková rod. Lovišková 5.10.2015 80
4 Ján Malák 19.12.1971 78
4 Paula Maláková rod. Lašová 10.12.1988 89
5 Ján Mikuš 1.1.1972 92
5 Jozefína Mikušová rod. Dvorská 15.8.2005 97
5 Štefan Mikuš 27.5.1979 71

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: