Partizánske - Miestna časť Šípok

Cintorín Miestna časť Šípok sa nachádza v obci Partizánske, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1292 zosnulých v 2214 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1936.

Správcom cintorína je Pohrebníctvo Dvonč - Kamenárstvo Beti , spol. s.r.o., Mostová č356/2, 95801 Partizánske. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Miestna časť Návojovce (223 hrobových miest) Miestna časť Veľké Bielice (972 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
C / 1 Peter Špacír 21.5.2001 -
2 / 1 Alexander Kysela 25.9.1991 -
1 / 1 Lenka Blažovičová - -
A/1 / 1 Jozefína Šarayová 24.9.1997 -
A/2 / 1 Eugen Lyšiak 19.5.1997 63
A/3 / 1 Mária Mužiková 23.4.1997 -
A/4 / 1 Mária Piačková 12.2.1997 -
A/6 / 1 Eva Žemlová 28.6.1996 -
A/7 / 1 Gustáv Hodúl 16.8.1996 -
A/8 / 1 Ján Matejček 28.5.1996 -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: