Diviaky nad Nitricou - cintorín Ješkova Ves

Cintorín cintorín Ješkova Ves sa nachádza v obci Diviaky nad Nitricou, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 251 zosnulých v 148 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1913.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 167, 97225 Diviaky nad Nitricou. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) cintorín Macov (190 hrobových miest) cintorín Banky (140 hrobových miest) cintorín Somorová Ves (53 hrobových miest) Diviaky nad Nitricou (355 hrobových miest)

Fotogaléria

jeskova_ves_air.jpg dom smutku_800_534.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Milanko  Maňo 14.8.1942 1
2 neznámy - -
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 neznámy - -
6 Ondrej  Motúz  rod. Motúz 12.4.1970 73
6 Mária  Motúzová  rod. Plachá 25.11.1961 63
7 Helenka  Vážna - -
8 neznámy - -
9 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: