Lipová - Cintorín Lipová - Ondrochov

Cintorín Cintorín Lipová - Ondrochov sa nachádza v obci Lipová, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 426 zosnulých v 225 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1866.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Lipová, Lipová č.203, 94102 Lipová. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Cintorín Lipová (715 hrobových miest)

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Elemír Putnoky 21.7.1998 67
1 Emerencia Putnoky rod. Banászová 24.5.2002 66
2 Elemír Putnoky 11.2.1973 9
2 Monika Mikušová 22.11.1974 0
2 Roland Mikuš 26.8.1976 0
3 Štefan Dobrovodský 2000 54
3 Leontína Dobrovodská - -
3 Štefanko Dobrovodský 1971 4
4 Štefan Dobrovodský 15.2.1977 58
4 Mária Dobrovodská rod. Hatinová 1.2.1983 64

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: