Partizánske - Miestna časť Návojovce

Cintorín Miestna časť Návojovce sa nachádza v obci Partizánske, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 423 zosnulých v 223 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Správcom cintorína je Pohrebníctvo Dvonč - Kamenárstvo Beti , spol. s.r.o., Mostová č356/2, 95801 Partizánske. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Miestna časť Šípok (2214 hrobových miest) Miestna časť Veľké Bielice (972 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
0/0 / 0 Margita Struhárová 16.12.1998 -
1/C / 0 Pavla Pilátová - -
1/C / 0 Jozef Pilát 24.1.1946 -
1/D / 0 Juraj Pilát - -
1/D / 0 Katarína Raučinová - -
1/D / 1 Anna Struhárová 14.12.1982 -
1/D / 1 Jozef Struhár 8.11.1949 -
1/E / 1 Mária Mráziková 11.6.1985 -
1/E / 1 Matúš Krajčír 1.1.2000 -
1/E / 1 Ján Mrázik - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: