Kostolec - Cintorín Kostolec

Cintorín Cintorín Kostolec sa nachádza v obci Kostolec, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 177 zosnulých v 99 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1934.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Kostolec, Kostolec 42, 01705 Kostolec. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Zadňančin 25.11.1966 62
1 Mária Zadňančinová 1.5.1988 77
2 Abel Dubec 26.4.1964 32
3 neznámy - -
4 Zuzana Bošková rod. Dúbravková 8.9.1934 52
4 Juraj Boško 18.4.1988 89
4 Anna Bošková 1.1.1993 82
4 Emanuel Boško 11.2.2008 71
5 neznámy - -
6 Juraj Tvrdý 11.3.2002 68

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: